Attac Norge

Nyhetsbrev
Desember 2013

%

Problemer med å lese eposten?
Klikk her

I dette nyhetsbrevet

Andre nyheter

Attac har flyttet

AAttac Norges kontor har flyttet til ny adresse. Attac er en del av kontorfellesskapet Solidaritetshuset, som samlet har flyttet til, og nå blir en del av, det større fellesskapet Frivillighetshuset i et stort bygg på Tøyen. Vår nye besøksadresse er: Kolstadgata 1 på Tøyen.
Ny postadresse er:
Attac Norge
Pb. 2883 Tøyen
0608 Oslo
.

Nye skatteparadistall

En ny rapport fra Global Financial Integrity gir oppdaterte tall på hvor mye utviklingsland mister gjennom kapitalflukt og skatteparadis. Rapporten viser at hele 5800 milliarder kroner forsvant på denne måten i 2011. Dette var en økning på 13,7 prosent fra året før, og en økning på 250 prosent siden i 2002.

Landsmøte i mars

Første helga i mars er det igjen klart for landsmøte. Landsmøte-delegatene velges av lokallagene som snart burde kalle inn til møte for å diskutere dette. De ulike komiteene er allerede i gang, og sender ut sine forslag til organisasjonen på nyåret. Lokallag og arbeidsgrupper bes om å komme med innspill til forslagene, og spesielt til arbeidsplanen som legger grunnen for Attacs arbeid framover. Leder Benedikte Pryneid Hansen har annonsert at hun gir seg som leder, så det er stor spenning knyttet til valgkomiteens innstilling.

Hva skjer i Attac

Følg Attac på Facebook Følg Attac på Twitter

Vellykket konferanse

Konferanse: Nøkler til krisa i Europa

På Attacs konferanse Nøkler til krisa i Europa fikk Attac'ere og andre interesserte møte aktivister fra sosiale bevegelser i Spania, Storbrittania og Portugal som fortalte om deres kamp mot den brutale innstrammingspolitikken i Europa. Grundige analyser av hva som har gått galt og hvordan ble det også tid til. Vi tar med erfaringene fra Europa videre inn det nye året for å fortsette vår solidaritetskampanje mot innstrammingspolitikken i Europa.

Hva skjedde med land-for-land-rapportering?

I fjor lovet daværende finansminister Sigbjørn Johnsen at Norge skulle innføre land-for-land-rapportering, slik Attac og andre skatterettferdsorganisasjoner lenge har jobbet for. Forslaget som kom fra departmentets arbeidsgruppe var bra, til tross for at Attac hadde mange forslag til forbedringer i vår høringsuttalelse. Overraskelsen var derfor stor da forslaget som ble lagt fram i statsbudsjettet var utvannet til det ugjennkjennelige. I statsbudsjettet var formålet om å bekjempe skatteunndragelse og innsyn i datterselskaper plassert i skatteparadis utelatt. En samlet skattrettferdsbevegelse klarte likevel å påvirke Stortingets finanskomité slik at skatteunndragelse som formål kom med i det endelige vedtaket 5. desember. Dermed har vi vunnet en delseier i denne saken. Det er fortsatt mye som gjenstår, men vi er et lite steg lenger.

WTO-toppmøte på Bali

For første gang siden Doha-runden startet i 2001 har WTO gjennomført et toppmøte og klart å få på plass en avtaletekst. De store toppmøte-protestenes tid er nok over, men Lise Rødland fra Attac Blindern var tilstede på Bali og fulgte forhandlingene. Hun oppsummerer forhandlingene slik i et innlegg hos Nationen etter møtet: "I et utviklingsperspektiv er det altså ikke mye å juble for. Nok en gang har utviklingsland betalt dyrt, og fått lite igjen."

God jul

Lokal kampanje

Attac ønsker deg en god jul. Vi lover å fortsette for fullt på nyåret, og trenger alltid flere aktive medlemmer. Savner du Attac-aktivitet der du bor – ta kontakt! Kontoret kan hjelpe til å sette i gang aktivitet, og gi informasjon om andre Attac’ere i nærheten av deg. Sett av 19.- 23. august til Attacs europeiske sommeruniversitet! Da samles hundrevis fra Attac og andre sosiale bevegelser, fra Europa og globalt, i Paris for fem dager med skolering, aktivisme, debatter og konserter med mål om å lære, utforme alternativer og legge planer for videre aktiviteter. Ønsker du å bidra til å gjøre en annen verden mulig ønsker vi deg velkommen på vårt sommeruniversitet!

Du har mottatt denne e-posten fordi du abonnerer på Attac Norges nyhetsbrev. Du kan melde deg av når du vil ved å sende en epost til nyhetsbrev-leave@attac.no. For andre henvendelser bruk attac@attac.no

Attac Norge - Pb. 2883 Tøyen, 0608 OSLO - Besøkadresse: Kolstadgata 1

Dette nyhetsbrevet er støttet av Norad