Copy
Attac %
Foto: Arbeiderpartiet. Brukt med Creative Commons BY-ND-lisens
Det er mye bra, men den ferske regjeringen må passe på å ikke spenne bein for seg selv og andre, skriver leder Hege Skarrud om Hurdalsplattformen.

Arbeiderpartiet og Senterpartiets regjeringsplattform gir Attac uttelling for mange års intenst arbeid på flere punkter. Likevel er det mye sin gjenstår både der og på andre områder som er viktige for oss, det vil vi selvfølgelig jobbe videre med de neste fire årene.
Les vår gjennomgang av plattformen
Attac deltok i høring i Utenriks- og forsvarskomiteen

Handelsavtaler i statsbudsjettet

Med en mindretallsregjering så er Stortinget enda viktigere, og det nye Stortingets første sak er som alltid statsbudsjettet, Proposisjon 1. Statsbudsjettet handler ikke bare om kroner og ører, i statsbudsjettet så ligger også norsk handelspolitikk gjemt bort i underkapitler som få leser og enda færre snakker om.
 
Attac dro på høringer for å passe på at politikerne ikke gir fra seg makt gjennom underpunkter i statsbudsjettet:

I Næringskomiteen var vi for å snakke om EFTAs handelsavtaler der vi må unngå at vi får flere såkalte "frys- og skralle-klausuler" som binder opp politikerne til stadig mer markedsretting og privatisering.

Verdens handelsorganisasjon (WTO) er inne i en reformperiode, og vi dro til Utenrikskomiteen for å passe på at dette blir en åpen prosess med mange innspill, og ikke overlatt til næringslivslobbyister alene.
Om noen få uker går Globaliseringskonferansen 2021 av stabelen. Har du meldt deg på?
Attac har flere møter på konferansen, du finner alle i vår arrangementskalender.
Globaliseringskonferansen 2021 - 19. til 21. november
Kjøp billetter her
Følg Attac Norge på Facebook
Følg Attac Norge på Twitter
Følg Attac Norge på Instagram
Gå til nettsiden vår
Vår adresse er:
Attac Norge
Kolstadgata 1
0652 Oslo, Norge 

Vil du endre hvordan du mottar dette nyhetsbrevet?
Du kan endre dine innstillinger eller melde deg av.