Høringsinnspill om nasjonal helse- og samhandlingsplan

Helseplattformen i Midt-Norge er et skrekkeksempel på det som skjer som man outsourcer digitalisering av velferdstjenesten.

Attacs innspill til partiprogrammene

Attac har kommet med innspill om blant annet fossil ikkespredningsavtale og ny digital politikk.

Miljø og utvikling langt bak i køen

Det er en stor skam at de store forskjellene i interesser gikk utover mulighet til å løse utviklings- og miljøspørsmål som verden trenger løsning på.

Landsmøte 2024

Årets landsmøte var preget av entusiasme og pågångsmot på organisasjonens vegne.

Demokratisk digitalisering

Landsmøtet vedtok ny digital politikk.


Bli med

Bli med i Attac for å skape globale politiske løsninger – en annen verden er mulig!

Følg oss i sosiale medier

Stort Attac-flagg i forgrunnen, med 1.mai-tog i bakgrunnen

Våre kampanjer