Hopp til innholdet

Forside

SVB-kollapsen: same procedure as every year, James

Kollapsen i banken SVB viser hvordan den underregulerte teknologibransjen henger sammen med den underregulerte finansnæringen.

På vei mot en skattekonvensjon?

Attac har sammen med flere andre organisasjoner levert et innspill til UD om hvordan Norge bør forholde seg til forslaget i FN om internasjonalt skattesamarbeid.

Full støtte til kampen for samiske rettigheter på Fosen!

Uttalelse vedtatt av Attac Norges landsmøte 05. mars 2023, endelig vedtatt av styret 14. mars Attac støtter aksjonistene som ved bruk av sivil ulydighet kjemper for at høyesterettsdommen om Storheia og Roan vindparks/statens pågående brudd på urfolksrettigheter vil bli etterfulgt, det vil si å fjerne vindmøllene på Fosen. Representanter fra Fovsen Njaarke sijte (Fosen reinbeitedistrikt)… Les…

Fem krav til Grønn bok

Sammen med 11 organisasjoner, stiller Attac Norge seg bak fem konkrete forbedringer til neste utgave av regjeringens Klimastatus- og plan – også kalt Grønn bok.


Våre kampanjer

Følg oss i sosiale medier

Podcast fra Attac Norge

Hvilken dag er din dommedag?

«Hvilken dag er din dommedag?» er en podcast med dommedagsprofetier om økonomi og miljø. Hege Skarrud fra Attac Norge og Jonas Algers fra Manifest Tankesmie lager «ukens cocktail» om et nytt tema hver uke, sammen med en rapport fra «ekkokammeret» av Twitter og aviskommentatorer.

Siste episoder